Om mig

“Om mig: Din guide på vejen mod forandring”

Jeg hedder Jacob Schriver og er 55. Jeg er gift for anden gang og er far til 6, hvoraf 2 er bonusbørn. Jeg er uddannet som Cand. Mag. og arbejder i dag som produktchef i høreapparat-branchen.

Jeg er under uddannelse til psykoterapeut med speciale i emotionsfokuseret terapi (EFT). Min passion for at hjælpe mennesker har fulgt mig i mere end 25 år, og jeg er dybt dedikeret til at skabe et støttende rum, hvor du kan udforske dine tanker og følelser.

Min interesse for vores indre landskaber startede for flere år siden. Jeg har gjort mig erfaringer fra mange forskellige arenaer, der har givet mig et bredt indblik i menneskers indre liv.

  • Frivilligt arbejde på en ensomheds- og selvmordslinje: Her mødte jeg mennesker i krise og lyttede til deres oplevelser med empati og omsorg.
  • Mandearbejde: I dette arbejde har jeg støttet mænd med at udforske deres identitet, følelser og relationer.
  • Psykoterapi: Senest har jeg studeret psykoterapi på EFT-instituttet og er i gang med mit fjerde og afsluttende år.

Jeg tror på, at vi alle har et iboende potentiale til at helbrede og vokse. Som terapeut er min rolle at støtte dig i at udforske dine indre oplevelser, skabe øget selvforståelse og finde nye måder at håndtere dine udfordringer på.

Dette er nogle af de emner, jeg allerede har arbejdet med.

  • Angst (fx panik) 
  • Depression
  • Relationsudfordringer

Tavshedspligt

Kontakt mig i dag for en uforpligtende samtale og hør mere om, hvordan EFT-terapi kan hjælpe dig.

Telefon: 6122 3333 Email: jacob.h.schriver@gmail.com

Dansk Psykoterapeutforenings retningslinjer om tavshedspligt

Reglenre som de fremgår af foreningens hjemmeside den 29. marts 2024

https://psykoterapeutforeningen.dk/radgivning-og-karriere/fag-og-etik/etikregler

Tavshedspligt

2.2 Psykoterapeuten har med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.

2.2.1 Fremkommer der oplysninger i terapien om personer under 18 år eller andre umyndige, der giver grund til at antage, at pågældende udsættes for vanrøgt, seksuelle krænkelser eller anden nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer pågældendes sundhed eller udvikling i fare, har terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets eller den umyndiges opholdskommune.

2.2.2 Ved gruppeterapi: Psykoterapeuten må indskærpe, at deltagere i gruppeterapi iagttager tavshedspligt.

2.2.3 Ved supervision: Psykoterapeuten må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt.

Videregivelse af oplysninger

2.3 Videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse eller en lovmæssig forpligtelse.

2.3.1 Samtykke skal foreligge skriftligt og angive, hvilke typer oplysninger der må videregives til hvem og til hvilket formål.

2.3.2  Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år.

2.3.3  Psykoterapeuten kan videregive oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelsen, herunder hensyntagen til den, oplysningerne angår. I et sådant tilfælde skal klienten informeres om de oplysninger, der videregives.